Vi leverer der andre ikke kan

Vi er et internasjonalt børsnotert selskap som leverer bredbånd til privatpersoner, bedrifter og det offentlige i områder der det ikke finnes gode bredbåndsalternativer.

Vi vet at bra bredbånd er svært viktig for alle og bidrar med vår teknologi til at folk kan bo og drive næringsvirksomhet der de ønsker. Vi utfordrer det etablerte, og jobber hele tiden for å finne gode løsninger der andre har gitt opp. I dag er mer enn 115.000 kunder over hele verden avhengige av våre bredbåndstjenester.

bigblu. Bredbånd, overalt.